niedziela, lipiec 14, 2024
Home > zdrowie > Wypadki
zdrowie

Wypadki

Wypadki przy pracy

Wypadki w czasie pracy to częste zdarzenia, które w większości przypadków kończą się wypłatą odszkodowania pracownikowi. Każdy pracownik powinien mieć świadomość, że jego pracodawca jest ubezpieczony od takich zdarzeń, zaś odszkodowanie wypłacane jest z jego (pracodawcy) polisy. Niemniej jednak pracując musimy pamiętać o jednym. Otóż należy przestrzegać wszelkich przepisów BHP. Przykładem jest tu obowiązek noszenia obuwia ochronnego z metalowym okuciem na palcach, co spotykane jest szczególnie w fabrykach. Niezastosowanie się do przepisów BHP powoduje brak możliwości starania się o odszkodowanie.
Zazwyczaj jednak wypadki przy pracy spowodowane winą pracownika należą do rzadkości, zaś wina leży po stronie pracodawcy. Dlatego też pamiętać należy, aby po wypadku spisać protokół, zapisać wypowiedzi świadków zdarzenia oraz ich dane, a także zrobić zdjęcia, np. telefonem komórkowym. Pracodawca nie powinien stwarzać problemów z wypłaceniem odszkodowania poszkodowanemu pracownikowi. Jednak wiele firm próbuje wykręcić się od takiego rozwiązania problemu. Zapraszamy wówczas do przedstawienia sprawy nam, by prawnik specjalizujący się w rozwiązywaniu spraw pracowniczych dokładnie przeanalizował sprawę i podjął decyzję, czy odszkodowanie się nam należy.
W takich sytuacjach trzeba koniecznie opowiedzieć wszystko w szczegółach i nie pomijać istotnych spraw. Przemilczenie ważnych faktów może sprawić, że sprawa przyjmie niekorzystny dla klienta obrót. Zawsze należy przedstawić fakty zgodnie z ich przebiegiem.
Współpracujący z nami najlepsi prawnicy zadbają o to, by odszkodowanie było adekwatne do poniesionej straty, urazu. Po podpisaniu umowy z prawnikiem, przekazania mu pełnomocnictwa do sprawy klient spokojnie może czekać na odszkodowanie. Pamiętaj! Nie pobieramy żadnych opłat od osób poszkodowanych ani nie pobieramy premii za sukces. Jesteśmy do dyspozycji naszych klientów przez całą dobę.

Pobicia i napady

W Wielkiej Brytanii za fakt naruszenia czyjejś cielesności są surowe kary. Istnieje nawet dokładny taryfikator, określający ile i za jakie uszkodzenie ciała w wyniku pobicia należy się odszkodowanie, przy czym warto mieć na uwadze, iż skuteczny prawnik jest w stanie uzyskać o wiele więcej poza obowiązującym minimum.
Napady i pobicia nie zdarzają się na szczęście bardzo często i jest to efekt surowych kar oraz wszechobecnego monitoringu.
Zostałeś pobity lub napadnięty? Zgłoś się do nas!
Po napadzie lub pobiciu należy natychmiast sprawę zgłosić policji, a następnie skontaktować się z nami. Niezależnie zatem, czy sprawca jest znany, czy nie warto sprawą odszkodowania zająć się w jak najszybszym terminie po zdarzeniu.
W Wielkiej Brytanii wykrywalność sprawców tego typu zdarzeń jest duża właśnie dzięki monitoringowi, a także, co dla wielu osób jest zaskoczeniem, aktywności obywateli. Ponadto warto mieć na uwadze fakt, że nawet, jeśli sprawca/y zdarzenia nie zostaną zatrzymani, to i tak osoba poszkodowana otrzyma należne jej odszkodowanie. Powierzmy zatem, poprzez nasze pośrednictwo, sprawę odszkodowania współpracującym z nami prawnikom. Pamiętać trzeba, że odszkodowanie za napad i/lub pobicie mieści się w widełkach 1000-500 000 funtów. Dobry prawnik jest w stanie uzyskać dla osoby poszkodowanej maksymalną kwotę wynikającą z odniesionych urazów, ale bierze się również pod uwagę utratę możliwości zarobkowania, czy dodatkowe wydatki, które są efektem pobicia lub napadu.
Warto wiedzieć, że sprawami odszkodowania w takich sytuacjach zajmuje się Criminal Injury Compensation Authority (CICA – Organ do Spraw Rekompensowania Obrażeń Doznanych na Skutek Przestępstwa) – prawnik zatrudniony przez naszą firmę na pewno zajmie się Twoją sprawą skutecznie, by należne odszkodowanie zostało wypłacone.

Gdzie działamy?

Nasza firma jest do Państwa dyspozycji niezależnie od tego w jakim rejonie Wielkiej Brytanii miało miejsce zdarzenie lub mieszka poszkodowana osoba/y. Firma współpracuje z prawnikami z różnych rejonów Wyspy. Spokojnie zatem możesz się do nas zwrócić zarówno, gdy mieszkasz w Londynie, jak i w małej szkockiej wiosce. Działamy wszędzie, gdzie jesteśmy potrzebni, gdzie są rodacy potrzebujący konkretnej pomocy prawnej w sprawach o odszkodowanie.
Nasze działanie jest elastyczne i w zasadzie można śmiało powiedzieć, że na terenie Wielkiej Brytanii działamy wszędzie tam, gdzie ktoś potrzebuje naszej pomocy, gdzie coś się zdarzy, coś, co wymaga naprawienia szkody i wypłacenia odszkodowania.
Tak więc odpowiedź na pytanie, komu pomagamy jest krótka i konkretna: każdemu, kto jest poszkodowany w wyniku niekorzystnego zbiegu okoliczności.

Komu pomagamy

Nasza pomoc skierowana jest do wszystkich osób, które zostały poszkodowane i należy się im z tego tytułu odszkodowanie. Warto wiedzieć, że zawsze, zanim nasza kancelaria powie TAK i zajmie się konkretną sprawą, sprawdzamy na ile istnieje realna szansa na uzyskanie odszkodowania.
Pomagamy osobom, które przebywają na terenie Wielkiej Brytanii zarówno od dłuższego czasu, jak i tym, których pech dotknął w pierwszym dniu pobytu – to nie ma żadnego znaczenia.
Należy również pamiętać o tym, że w wielu wypadkach istnieją precyzyjnie określone terminy pozwalające wnieść roszczenie o odszkodowanie – pomagamy zatem osobom, które takiego terminu nie przekroczyły. W przypadku wypadków przy pracy można się o takie odszkodowanie starać do 3 lat od zaistniałego faktu. Natomiast jeśli ktoś zyskał prawo do odszkodowania w wypadku pobicia czy napadu to ma tylko 2 lata na staranie się o należne mu odszkodowanie.
Oczywiście prawnicy sprawdzają dokładnie, czy wszelkie terminy zostały dotrzymane i czy faktycznie można o odszkodowanie się starać. Zatem można powiedzieć, że o odszkodowanie za pośrednictwem naszej firmy może się starać każda osoba, która potrzebuje konkretnej pomocy prawnej w sprawach odszkodowawczych.

Ile dzięki nam możesz uzyskać

W Wielkiej Brytanii osoba poszkodowana, która odniosła obrażenia lub poniosła szkodę jest zazwyczaj „odpowiednio” wynagradzana ze strony ubezpieczyciela, sprawcy wypadku/zdarzenia, natomiast, kiedy nie można znaleźć sprawcy, odszkodowanie jest wypłacane przez CICA.
W Wielkiej Brytanii obowiązują taryfikatory tak więc niższe, niż tam zapisane odszkodowanie za konkretne zdarzenie, nie wchodzi w grę. Dlatego zanim podejmie się decyzję o pertraktowaniu ze sprawcą, warto zadzwonić do nas i sprawdzić, ile nam się należy odszkodowania za takie zdarzenie. Trzeba pamiętać, że zanim podejmie się decyzję o pertraktacjach ze sprawcą zdarzenia, należy sprawdzić, co oferuje nam oficjalne prawo, bo zdarza się, że kwoty proponowane przez sprawców są dziesięciokrotnie niższe.
W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że procesy o odszkodowanie ciągną się długo i wysokość odszkodowania w zasadzie zależy od skuteczności adwokata i decyzji sądu. W Wielkiej Brytanii określone są dość dokładnie wielkości odszkodowań i osoba, która według prawa powinna otrzymać rekompensatę otrzymuje informacje o górnej i dolnej granicy tego odszkodowania – nie ma możliwości, by poszkodowany otrzymał mniej niż zakłada to prawo.
Takie podejście do spraw odszkodowań w Wielkiej Brytanii sprawia, że większość poszkodowanych tuż po wypadku, czy innym zdarzeniu, gdy wiadomo jakie odniósł rany czy szkody, wie, na jakie zadośćuczynienie może liczyć. Podobnie jest ze sprawcą zdarzenia – on też wie jakiej wielkości odszkodowanie zapłaci i w dużej mirze jego sytuacja zależy od tego, czy ma odpowiednie ubezpieczenie.

Jak długo trwa proces roszczeniowy?

Na to pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Różne są sprawy, zatem czas uzyskania odszkodowania jest także różny. Warto pamiętać, że wiele zależy od okoliczności i skutków zdarzenia. Jeśli jest to wypadek, to przed wypłatą odszkodowania poszkodowany musi mieć na tyle zakończony proces leczenia, żeby można było ustalić powstały uszczerbek na zdrowiu. Oczywiście, liczy się również fakt utraty należnych zarobków oraz dodatkowych kosztów, które poniósł poszkodowany w wypadku zdarzenia.
Zazwyczaj czas czekania na wypłatę odszkodowania wynosi od miesiąca do trzech lat – decydują o tym okoliczności zdarzenia, proces dochodzenia ofiary, a czasami sprawcy zdarzenia, do zdrowia. Wiele zależy od sprawności prawników, którzy zajmują się sprawą. To właśnie oni bardzo często są w stanie przyspieszyć wypłatę odszkodowania.
Trzeba przyjąć zasadę, że im bardziej skomplikowana sprawa, tym dłużej może trwać proces o odszkodowanie oraz, co jest bardzo istotne, o określenie jego wysokości – zawsze w taryfikatorach pojawia się kwota gwarantowana, ale nie oznacza to, że poszkodowany może otrzymać o wiele więcej pieniędzy. Bywa i tak, że poszkodowany woli przyspieszyć bieg spraw i godzi się na minimalną kwotę odszkodowania. Czasami jest to efekt sytuacji – poszkodowany ma na przykład na utrzymaniu rodzinę i wówczas szybkość wypłaty odszkodowania ma ogromne znaczenie dla jej bytu. Każda sprawa wygląda zatem inaczej.